De kapperspaal als uithangbord - Knipdeman

De kapperspaal als uithangbord

Als je goed kijkt, dan zie je aan onze gevel een ouderwetse, herkenbare kapperspaal. Deze wordt ook wel barbierspaal of barbiersstok genoemd. Het is een type uithangbord dat kappers en barbiers gebruiken om hun kapperszaak kenbaar te maken bij het publiek.

De symboliek ervan is te vinden in de oudheid. Van oudsher werden in de middeleeuwen operaties niet uitgevoerd door artsen, maar door monniken en priesters. In 1163 werd het de geestelijkheid verboden chirurgie toe te passen. Barbiers en kappers vulden dit gat op door kleine en grote operaties uit te voeren (zoals aderlatingen en tanden trekken). Vanaf toen waren artsen duidelijk gescheiden van de chirurgijns (de barbiers en kappers dus). De paal zelf beeldt de staf uit, die de patiënt vastgreep tijdens de procedure om de bloedstroom te bevorderen.
Later kwam er een verordening dat kappers een blauw-wit gekleurde paal moesten gebruiken en chirurgen een rode paal (nu nog te herkennen aan het esculaapteken bij artsen). De inhoud (draaiend wit met rood/blauw) symboliseert het bloederige verband dat na het aderlaten gewassen werd en te drogen werd gehangen, waarbij het door de wind in elkaar verstrengeld raakte.

In Frankrijk gebruikten chirurgen een rode paal met een wasbak om hun zaken kenbaar te maken (de wasbak ving dan het bloed op). De rood, wit en blauw gekleurde paal in de Verenigde Staten zou afgeleid zijn van de rood-witte paal met een hommage aan de kleuren van de vlag van de Verenigde Staten.